Klimatyzacja

Klimatyzacja Mikro turbina ko generacyjna to zestaw elementów montowanych razem, który pozwala na jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła. System taki skład się z powiązanych ze sobą instalacji, w które wchodzą mikro turbiny, system konwersji energii elektrycznej oraz system odzysku ciepła.

Reklamy

Klimatyzacja w domu

Na rynku klimatyzacj można spotkać roztwory różnych producentów. Należy wystrzegać się cieczy nieznanego pochodzenia, pozbawionych w swym składzie pełnego pakietu inhibitorów, stabilizatorów, przeciwutleniaczy i dodatków przeciwpiennych.Klimatyzacja- Dom